உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

China Charcoal BBQ

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in மருத்துவம் by zhebaby0721 (300 points)
At SINYO we manufacturer High End Stainless Steel Grills&BBQ Island Components to meet clients ’ demands for Outdoor Kitchens.
SINYO owns 2 subsidiaries that run the business of stainless steel, these give us the advantage at raw materials. Meanwhile, we carry very strict QC system, from the incoming of materials&accessories, to final package. Our company is ISO 9001:2008 registered.
To offer customers new products and perfect barbecue experience, our R&D team keep developing and launching new items and improving current products.
Our mission is to provide “0” concern products and services to every customer.China Charcoal BBQ
website:http://www.sinyogrillss.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...