உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Environmental plasticizer

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in மருத்துவம் by zhebaby0721 (300 points)
Nontoxic plasticizer JD81
Product Description:
This eco-friendly plasticizer is based from natural plant oil. It is produced through specific process of purifying linseed oil derivatives and saturating unsaturated bonds which may affect intermiscibility and stability. Therefore this light color product is better soluble with PVC than DOP and have high plasticizing efficiency, mechanical property, processability, stain resistance property, cold resistance property and weather resistance property. It can completely replace DOP when applying to soft PVC products. Furthermore, this product has passed European Union(EU)'s certifications of RoHs, REACH and tests of 16P. It is valued as the optimal plasticizer exporting to EU.
Specification:
ItemStandardTesting method
ApperanceAchromatous and transparent oily liquidVia naked eye
Color shade, Pt-Co,# =50GBT1664-1994
Acidity, mg KOH/g  =0.5GBT1668-2008
Flashing Point, ?  =190GBT1671-2008
Density, 20?, g/cm30.965~0.985GBT4472-2011
Moisture,% =0.4GBT1669-2001
Freezing Point,?-15 ~ 0(Can customized)GBT510-83
Application field:
Widely used in PVC rolling and extrusion and soft/hard/semi-hard moulding, such as artificial leather, leather flooring, cable and wire, conveyer belt, shoe sole, PVC foam board, sealing strip, rubber and plastic, rolling film, printing film, foam sheet, foam, tube,textilene and cable granulation. Environmental plasticizer
website:http://www.jiaaoplasticizers.com/plasticizer-1

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...