உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

China Home Energy Storage Battery

0 like 0 dislike
3 views
asked Sep 18, 2018 in மருத்துவம் by zhebaby0721 (300 points)

Brief Introduction:
TOPAK POWER,a professional battery solution supplier, established in 2007. It is a high-tech enterprise specialized in the R&D, production and sale of battery and solar power systems. Products are widely used in the field of civil and industrial.

The factory area cover more than 30000 square meters. TOPAK POWER NEW ENERGY has the core consumer electronics team of technical experts and top product desingers. We got great achievements on energy development. Products are exported to Europe, North American, South American, Afirca, Middle-east and Asian countries.  

We strictly carry out ISO 9001:2008 quality system and ISO14001 environment management system.Our products meet CE, RoHS certification standards. With strong capital, large productivity, advanced technology and best after-sales, we’ll constant innovation, rapid development to build up a prestigious brand in the world.Company holds the principle of management“customer first, Honesty first, Quality first”, wholehearted welcome inquiry and create more beauty future with you!
Our Certificates:China Home Energy Storage Battery
website:http://www.globallibattery.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...