உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Pipe joint casting

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in மருத்துவம் by zhebaby0721 (300 points)
Suzhou Xin Sen Precision Casting Co.,Ltd was founded in June, 2011 with registered capital of $80,0000. It covers an area of over 5000 square meters and has a staff of over 80 people as well as experienced technicians, advanced production equipment and superb skills, specializing in the development, production, fine machining and sale of various castings.
Manufacture Technology
The company adopts advanced international precision casting technique, silica sol investment casting, and produces all kinds of precision castings made of high quality stainless steel, carbon steel, and low alloy steel.
The company can develop moulds independently and has its own processing and surface treatment technique. It can meet different demands of customers with an annual outcome of castings up to more than 800 tons and casting equipment capacity up to 1200 tons,
Products
The company mainly produces sanitary grade fluid pump valves, heat exchange burners, medical devices, aviation accessories, marine and locomotive fittings, hardware components like high precision textile machinery and sewing equipment, various pump valves, impeller and pipe fittings, etc.
So far the company has already produced goods of over 1000 different specifications, and materials up to 50 kinds, which live up to the standards of GB (national standard), ASTM (American Society of Testing Materials), AISI (American Iron and Steel Institute), DIN(German standard), JIS (Japanese Industrial Standards) or BS (British Standard),  etc. We can manufacture goods either in accordance to drawings or according to samples, with little machining allowance, short production cycle, and high efficiency, meeting customers' requirements of different levels of product quality and performance.
Qualifications
With independent import and export operation rights, 80% of the goods produced by our company are exported directly to America, Germany, France, Italy, Canada, South Korea, Japan, Taiwan and many other countries and regions.
Now the company has obtained ISO9001:2008 and ISO/TS16949:2009 system certifications.
Business Philosophy
The company has excellent and tough operation teams composed of various talents, displays a mixed style of elasticity, discipline, and creativity, and adheres to a philosophy of " customer first, reputation first, mutual benefit and common prosperity."
The company sticks to high quality, constantly pursues outstanding performance, provides a space for self-growth, and ensures enterprise vitality so that its business can go on and on and rewards the society actively.
Operation Targets
Despite the fierce competition in the casting industry, we aim to "provide high-quality and competitive goods to both domestic and foreign customers within the shortest time and become their preferred suppliers and permanent partners", which will lead New Sen to be more creative and develop more rapidly.Pipe joint casting
website:http://www.cnxsjmss.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...