உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Lemon Chrome Yellow 501

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in மருத்துவம் by zhebaby0721 (300 points)
Hangzhou Brilliant Chem Technology Co., Ltd. is one of the leading manufacturer of Organic Pigment (Red,Yellow,Orange,Violet), Chrome Pigment as well as Metal Complex Solvent Dyes in china,and have just combined with Hangzhou Billions Chemical Co.,Ltd. dated Feb.3rd,2009. After combination, we have started producing and selling the Pearlescent Pigments .
Sticking to the tenet of "Quality First, Credit First, Service First", we are always developing with the target of "cultivate ourselves into the best pigment supplier". Company will bravely proceed with an encouraging spirit facing the challenges and opportunities in the new century. It is our great pleasure to cooperate with you for mutual benefit and our future.Lemon Chrome Yellow 501
website:http://www.brilliantchem.com/
website2:http://www.pigmentchem.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...