உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

buy concrete mixer pump

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in தொழில்நுட்பம் by ttaa0973 (280 points)

Our History
HANGZHOU XINLU MACHINERY CO.,LTD is located in Hangzhou, close to SHANGHAI international seaport. Our factory are established in 1999, domestic market is our main business central, supply different types of  wheel loader  construction machinery .  In 2001, we start to export construction machinery to broad market. Till now, we engaged in supplying perfect concrete solution and supply special port container machine.
Our Factory
Our company is engaged in research design and production of wheel concrete pumps, concrete line pumps, concrete placing pump,self loading mixer truck, laser concrete screed machine, scarifier machine ,concrete grinding machine and special  port machine.
We also could supply special design according to customer’s demand and manufacture various type of concrete construction machinery. We focus on the design and service to satisfy different requirement from different market. And we insist on mutual benefit and help our customer get much much more market share. A professional supplier for concrete solution is our core of mission.

Our company has many agents who sale our products to more than 30 provinces nationwide, and more than 100 countries worldwide. Some of them are exported to Southeast Asia, Australia, South America, Middle East, European and so on,serving industries such as infrastructure construction, petroleum, hydro-power, and high-rise building.  
Our Product
Mini wheel loader, self propelled concrete mixer, concrete pump, placing boom,concrete laser screed,concrete floor grinder,concrete scarifier,and concrete pump accessories.
Product Application
Concrete surface, stone,seaport, warehouse, super market, airport, construction working site.
Our Certificate
ISO 9000 CE GS
Production Equipment
Automatic paint equipment, Manipulator,  Imported automatic welding equipment,CNC bending machine,Ultra precision grinding machine , Middle frequency heat furnace
Production Market
European, North America, Asia, Middle east
Our service
Supply detailed specification and explain all the detailed for our machinery, training worker and professional technical share, 24 hours after-service. Every month will check all the machinery working performance with customer, supply perfect solution for every question.buy concrete mixer pump
website:http://www.xinlumachinery.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...