உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Pump factory

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in தொழில்நுட்பம் by ttaa0973 (280 points)
Electric Motor Driven High Pressure Centrifugal Fire Fighting Water Pumps
Electrical Fire Pump is comply to the National Fire Protection Association NFPA20 standard.
Pump type: Split casing pump, end suction pump ,multistage pump,vertical turbine pump,etc.
Range of application:
Applicable for fire water supply in various locations ,such as warehouses, quays,airports,petrochemical ,power plants,LPG,textile,shipping and oil tankers,or for spare use in enterprises,and domestic water supply.
Technology Parameters:
Flow:10~500L/S
Pressure:0.3~2.5Mpa.
speed:1500~2000r/m
Power:10~300kw
work pressure:≤2.5Mpa
Medium Temperature:≤105°CPump factory
website:http://www.pacific-pump-china.com/pump/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...