உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

access floor pedestal company

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in தொழில்நுட்பம் by ttaa0973 (280 points)
Our History
In 1989, we started our business in the field of raised access floors with offering OEM service of pedestals and stringers for many local and oversea manufacturers of raised floor. And we start to make access floor panels in the year 2000.

Our Factory
We have 3 factories and 8 workshops, where we producing steel floor system, calcium sulphate floor system, woodcore floor system, GRC floor system and Aluminium floor system.
Our Product
Steel cementitious floors, Calcium sulphate floor, Woodcore floor, GRC floor, Aluminium floor, pedestals and stringers
Product Application
General office, data center, lab,classroom,hotel etc
Our Certificate
TUV test report, ISO9001, ISO14000
Production Equipment
Auto machine of steel floor (2 sets), traditional plant of steel floor and all sets of pedestal plant
Production Market
We OEM pedestals and stringers for some German manufacturers and have a long term cooperation with many southeastern clients
Our service
Before sale, we can design floor system according to the client’s request. During sale, we can make the production and delivery effective and in less cost. After sale, we give 5 year quality warranty for bare floor system and 2 years for laminate floor systemaccess floor pedestal company
website:http://www.crafchina.com/
website2:http://www.pisos-elevado.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...