உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

diamond rubberized wire saw for granite quarries finishing

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 6, 2018 in பொருளாதாரம் by ttf7787 (200 points)
Guilin Sanshan Superhard Materials Co., Ltd.is a national High –Tech and professional manufacturer specialized in researching, developing, producing and marketing of diamond tools.
Out High-Tech Rubberized Diamond wire saw and stone cutting machines is of the highest quality in China, and it research the advanced international level in the same filed, which has been exported to Europe, America and Southeast Asia etc, Which has received a great reputation from our customers at home and abroad.
Carrying on the corporate spirit of seeking the truth, innovation, working with high efficiency, our company provides our customers with the most excellent products and satisfactory service based on trust and mutual benefit.
We are in Different Kinds of Exhibition
Marmomacc(Italy)
Stone Industry(Russia)
Xiamen International Stone Fair(China)
Victoria Stone Fair(Brazil)
Kamien Stone Fair(Poland)
........
Our honor:
Warmly welcome to contact us and visit out factory for business negotiation.diamond rubberized wire saw for granite quarries finishing
website:http://www.ss-diamondwire.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...