உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

China Tire gauge Angled with metal scale bar factory

0 like 0 dislike
9 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
NINGBO BELLRIGHT TOOL-MANUFACTURE CO.,LTD has officially changed its name to NINGBO YILUDA AUTO PRODUCTS since 2012.
Our company is a professional manufacturer and supplier, our main products includes full line of Emergency Tire Repair Tools, Tire Repair Materials and Tire Accessories.
Our production technology includes plastic and rubber injection, CNS production, casting and die casting, hardware tooling and so on.
Our team has over 17 years experience of doing tire repair business, Since 1999, we focus on the international tire repair market and 90% of our products has been Export to oversea market. Our major customers are from North America, European and Australia, meanwhile, our products has widely accepted by those top-Class market and have good reputation.
Our mission is to establish long-term and stable business relationship with all customers, and always provide best service and high-class products to them. Any feedback and support from customers will be highly appreciated.China Tire gauge Angled with metal scale bar factory
website:http://www.yiluda-automotive.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...