உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

surf leashsurf leash

0 like 0 dislike
7 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
We are one of leading manufacturers for water sports equipment in south China with over 12 years history.
Our wide products ranges cover surfboard, kite surfboard, sup board, rescue board, soft board, inflatable board,
surfboard accessories like leash, fin, pad, etc.
We have built good businese relationship with many famous brands in the world.
Our monthly production capacity can reach 900 pcs sup boards  
We have around 75 experienced employees including professional board engineers.
You are warmly welcome to visit us to have a further understanding about us.
    surf leash
website:http://www.top-surfboard.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...