உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

natural fence suppliers

0 like 0 dislike
8 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
TIANJIN TIANJIN ART TRADE CO.,LTD is a professional manufacturer of reed fence and reed screen,has been over 10 year’s experiences in reed screen and main factories located in Tianjin China.we have rich experience in garden items production’ management and exporting so as to manufacture the first-class products of international recognition. Products are exported to Europe,America,the Middle-East and other developed countries.
We have a group of experience sales staff,to provide us with high-quality services for your company to create interest,our team provide one-to-one ,full-range service to every one of you.
Our company has a perfect system of product manufacturing,processing,shipping and warehouse,As we are located in the largest port of North China-Tianjin,not only transportation is convenient.but also we could save certain transportation cost for the customers.
                            natural fence suppliers
website:http://www.reedjzy.com/
website2:http://www.reedjzychina.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...