உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

China People Counters

0 like 0 dislike
6 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
Learn Watchdog Electronics
Watchdog Electronics is a professional mobile video surveillance and analysis system and solution provider in China, devoting to spreading vehicle security solution & knowledge to our customers. Our team has rich experience in research, test, marketing and maintenance. We insist to offer the best product and service to all partners from every corner of the world.
We provide the attractive security and safety equipment's and solutions according to clients' different requirements. We supply the public and private sectors with reliable CCTV system to enhance all kinds of vehicles safety, reduce driving risk and transportation loss, improve efficiency and fleet management, and maximize overall profit.
Besides video surveillance system, we also integrate other nice devices into our system, so that our customers can enjoy familiar and valuable new platform to meet their demands. Different from other suppliers, we only offer the best quality of devices with real warranty.
From public transit buses, police cars, school buses, trains to ship, our system collect high resolution images and audio to remote control, fleet directors can easily track and monitor every vehicle real-time. Smart management design also liberates bosses and managers from anxiety and worries when they have a global travel. Watchdog and her teams will continue to contribute to a safety world.
Our Factory
Monthly Production Capacity: 2,000units
Areas: 2500m2
Our Products
Mobile DVR, Security Camera, Bus People Counter, CCTV, IPAS, IVMS
Product Categories
Counting and analysis Passengers by bus, protect vehicle fleet with video surveillance online, Monitor CCTV footage with HD cameras.
Our Service
Consult: Professional & Timely consult and answers.
Support: Online or Live Training and Support. Customization.
Warranty: 2 Years warranty.China People Counters
website:http://www.passengercounters.com/
website2:http://www.samrtcounter.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...