உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

China Kids Inside Playhouse manufacturers

0 like 0 dislike
7 views
asked Aug 26, 2018 in பொருளாதாரம் by ttf6566 (320 points)
Our History
Wenzhou HaoXiang was established in 2016, but our former company Wenzhou Kangxibo Entertainment Facilities Co.,Ltd was established in 2005. We are one of the leading integrated enterprise in researching, designing, manufacturing, selling, installing and serving playground amusement equipment. We have founded developing center, CAD making center, quality testing center and sales department. We trust that our experience in manufacture playground equipment will entitle us to your confidence. So we would like to have an opportunity to demonstrate our ability of providing high quality and novelty product.
We hope to enter into business relation with you. If have any questions you could contact us at any time.
Our Product
Outdoor playground, Plastic playground, Kindergarten furniture, Indoor Playground, Outdoor adventure playground, Ball pool, Building blocks
Product Application
Kindergarten, Preschool, School, Amusement park, Square, Supermarket, Indoor playground, Backyard, Family, Baby care center
Our Certificate
ISO9001:2008,GB/T28001-2001,ISO14001:2004 ,CE, SGS
Production Market
Our products are widely selling to more than 80 countries all over the world such as Europe, North America, Middle East, Southeast Asia and Africa and so onChina Kids Inside Playhouse manufacturers
website:http://www.hoxiangtoy.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...