உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

China Membrane Filter Press For Printing Industry

0 like 0 dislike
9 views
asked Aug 26, 2018 in பொருளாதாரம் by ttf6566 (320 points)
Our History
Founded in 2007, Jiangsu Xingxin Separation Equipment Manufacturing Co., Ltd. is a professional manufacturer, retailer and service provider of filter press and environmental protection equipment as well as an integrator in installation and design concerning environmental protection engineering developed depending on modern technology and innovation.
Our Product
During the years of development, Xingxin filter press has gradually built up its leading role in technology, quality and after-sales service of filter press field in China. In order to guarantee the product quality, Xingxing is continuously improving its adaptation to different markets, and produces all parts and components, with exception of standard parts, hydraulic components and electrical components.
Product Application
The quality of "Xingxin" filter press has reached the leading level among domestic similar products. Among its products, the compounded rubber full-sealing membrane plate filter press fills a domestic gap in this field and obtains the national invention patent; the polypropylene high-pressure membrane filter plate, high pressure resistant PPR filter plate and other products have been in a dominant position in this field of domestic China. The high-pressure belt booster pump feeding filter press developed jointly with CAS, and the sludge drying & dewatering engineering developed jointly with Fudan University together fill a domestic gap in this field.
Our Certificate
Xingxin Brand has become the famous brand with the titles of China Quality Top 500 and China Top 10 Enterprises in Filter Press Industry, and the filter presses manufactured by Xingxin have been granted Jiangsu Provincial Award for Science and Technology Achievement, Jiangsu Provincial Award for the Best Products, Famous-brand Products in China's Market, National 3.15 Integrity Award and China's Environmental Protection Top 100 Enterprises.
Production Market
The market network of Xingxin has covered more than 100 countries, provinces, cities and autonomous regions, including Japan, South Korea, India, Vietnam, Singapore, Kazakhstan, Pakistan, Russia, Indonesia and China.
Our Service
The company lays emphasis on product quality and technology innovation, as well as marketing and services, providing more complete and perfect filtration and separation technologies and services for global solid-liquid separation customers.
We pursue: better quality, reasonable price and quick services.
Our purpose: manufacture products meticulously, treat customers sincerely, and doing business attentively.
Address: No.3 Huanxi Road, East Industrial Park, Taixing City, Jiangsu
Tel.: 0523-87688798
Fax: 0523-87690789China Membrane Filter Press For Printing Industry
website:http://www.cn-ylj.com/
website2:http://www.filter-presser.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...